مشهد نارنجی

آشنایی با علوم غریبه و متافیزیک

25 بهمن 99 ساعت 23:07
در این مقاله شما را با علوم غریبه یا متافیزیک آشنا می کنیم ؟ خلاصه ای از علوم متافیزیک و آشنایی با شاخه های متافیزیک . متافیزیک به تعبیر ابن سینا و شاخه های متافیزیک و آشنایی با انواع دسته بندی های علوم غریبه
آشنایی با علوم غریبه و متافیزیک

خلاصه ای از علوم متافیزیک و آشنایی با شاخه های متافیزیک

متافیزیک به تعبیر ابن سینا مجموعه ای از حكمت ماقبل الطبیعه و مابعد الطبیعه می باشد همچنین ابعاد غیر فیزیكی و ماورائی انسان را نیز شامل می شود كه با حواس پنج گانه قابل احساس نمی باشد ولی با حواس برتر می توان آن را ادراك كرد. امروزه در قرن جدید و در هزاره سوم، متافیزیك یكی از حكمتهای مورد توجه بسیاری از افراد در سراسر جهان است. در ایران نیز مشاهده می شود كه افراد بخصوص جوانان به آن توجه دارند؛ استقبال فراوان از كتابهایی كه در این زمینه منتشر می شود و یا سمینارهایی كه در این مقوله برگزار می گردد مبین آن است.

متــافیزیک پیرامون:

تله پاتی

سفر روح

سایكومتری

هاله شناسی

پیشگویی

كف شناسی

حس ششم

هیپنوتیزم

انواع مراقبه

روح و روح شناسی

روح پزشكی

ارتباط با ارواح مرگ

جن و جن شناسی

ارتباط با جن

نیروهای غیرفیزیكی(نیروهای روانی،فراروانی و روحی)نقش ماده،انرژی،مكان و زمان در فیزیک و متافیزیک،می بــاشــد.

توضیحات مختصر در مورد شاخه های متافیزیک:
تله پاتی: كه عبارت است از ارتباط بین دو یا چند نفر بدون استفاده از حواس پنج گانه و با استفاده از نیروی فكر

سفر روح: كه عبارت است از خروج اختیاری روح از بدن و بازگشت اختیاری آن به بدن

سایكومتری: كه عبارت است از سنجش و استخراج خاطرات ثبت شده در اشیاء بی جان

هاله شناسی: كه عبارت است از بررسی انرژیهای لطیف و ظریف اطراف بدن انسان كه منشاء آن جسم، روان و روح بوده و با حواس پنج گانه قابل احساس و ادراك نمی باشد و همچنین چگونگی انتقال و تبادل این انرژیها بین افراد(ارسال و دریافت آن)

هاله نورانی:كه عبارت است از انرژیهای لطیف و ظریف اطراف بدن انسان كه منشاء آن جسم، روان و روح بوده و با حواس پنج گانه و در حالت عادی قابل احساس و ادراك نمی باشد، همچنین ارتباط هالة نورانی با بهداشت و سلامت جسم و روان

پیشگویی: كه عبارت است از تلاش جهت كسب اطلاعات و اخبار در مورد آینده با استفاده از روشهای مختلف

كف شناسی: كه عبارت است از بررسی و مطالعه خطوط كف دست و ارتباط آنها با خصوصیات جسمی، روانی و روحی فرد و ارتباط این خطوط با سلامت انسان و بعضاً ارتباط آن با برخی از وقایع آینده

حس ششم: كه عبارت است از دریافت برخی اطلاعات و احساس برخی چیزها بدون استفاده از حواس پنج گانه

هیپنوتیزم:كه عبارت است از قرار گرفتن فرد در وضعیت خاصی كه ناخودآگاه او فعال شده و در حالت تمركز ذهن قرار می گیرد

خود هیپنوتیزم:كه عبارت است از قرار گرفتن در حالت خاصی از تمركز به منظور خود تلقینی برای تقویت محاسن و تضعیف معایب

مراقبه(مدیتیشن):كه عبارت است از توجه و تمركز بدون تلاش بر یك موضوع خاص دیداری، شنیداری، گفتاری، فكری و قلبی به عنوان ابزاری برای درك و احساس جهان هستی و رهایی موقت و محدود از دنیای فیزیكی و مسائل و مشكلات آن و سوق دادن توجه و تمركز به درون

روح و روح شناسی: كه عبارت است از تحقیق و تفحص درمورد ماهیت روح، منشاء و مرجع آن، خصوصیات و ویژگی های آن، غایت و مقصد آن، تشابه و تفاوت های آن با جسم و روان

روح پزشكی: كه عبارت است از شناسایی و درمان بیماری های روحی

ارتباط با ارواح: كه شامل تلاش برای ایجاد ارتباط با ارواح زندگان و مردگان به صورت مستقیم و یا با واسطه ابزار و وسایل بوده و این ارواح می توانند متعلق به افراد معمولی یا افراد تكامل یافته و پاك باشند

خودشناسی: خودشناسی غایت و نهایت شناخت هاست كه به شناخت خداوند حكیم منتهی می شود. هر كس خود را بشناسد، خدای متعال را خواهد شناخت. خودشناسی برترین حكمت ها و سودمندترین شناخت هاست

خداشناسی: شناخت خداوند عزوجل آغاز دین داری، از جمله بالاترین شناخت ها و عامل كامل شدن معرفت است. شناخت حضرت حق تعالی سبب دوستی با او و بی نیازی از خلق و دل كندن از دنیا می شود. كسی كه خدا را بشناسد تنها نخواهد ماند(هو معكم این ما كنتم) هر چند به ظاهر از خلق دور ماند، چرا كه خداشناسی مونس هر تنهایی و یار و یاور هر بی كسی است. خداشناسی نیروی هر ناتوانی، روشنایی هر تاریكی و شفای هر بیماری است(یا من اسمه دوا و ذكره شفا)

شاخه های علوم غریبه

كيميا، ليميا، هيميا، سيميا، ريميا چیست؟

علم كيميا (علم صناعت) : علمی است كه بوسيله آن مي توان قوای اجرام معدنی بعضی را به بعض ديگر تبديل كرد. مثلاً بوسيله اين علم مي توان طلا و نقره را از فلزات جدا كرد.
از این رو مردم در قدیم در آرزوی تبدیل مس به طلا بودند و به کیمیا گری علاقه فراوانی داشتند.

علم ليميا (طلسمات): علمی است كه بوسيله آن روح در بدن ديگري انتقال می یابد .همچنین می توان گفت علمی است كه از كیفیّت تأثیر قدرت اراده و روح به وسیله ارتباط آن با ارواح قوی و بزرگ ، مانند ارتباط با فرشتگانی كه موكِّل ستارگانند، گفتگو دارد. (كيفيّت تمزيج قواي فاعله عاليه با مفعوله سافله تا فعل غريب از آن حادث گردد.)

علم هيميا (تسخیرات) : علمی است كه بوسيله آن سيارات هفتگانه را مي شناسند و در اثر آن شناخت بوسيله ستاره هاي هفتگانه در زمين تصرف مي كنند و كارهای عجيب و غريب در روي زمين انجام مي دهند. و بعضی بر این عقیده اند که علمی است كه از تركیب قوای عالم بالا با عناصر عالم پایین برای دست یابی به تأثیرات عجیب بحث می كند كه مبتنی است بر وجود ارتباط میان ستارگان و نحوه قرار گرفتن آنها در آسمان با حوادث مادی و طبیعی ، و این كه اگر شكل خاصی از آن را كه مناسب با حادثه ای مانند مرگ یا حیات كسی است ، با صورت مادی مناسب آن تركیب كنند، مراد حاصل می شود .
این علم همان فَنّ تسخیر است ؛ چون به وسیله آن ارواح قوی یا جنیان را تسخیر كرده و از آنان كمك می گیرد .

علم سيميا : علمی است كه انسان بوسيله يادگيری آن ، قدرتی عجیب برای انجام كارهای خارق العاده پيدا مي كند. همچنین این علم از آمیختن قوایِ ارادی با قوای مادی خاص برای دست یابی به تصرّفات خاصّی در امور طبیعی ، مانند تصرّف و خیال كه آن را جادوی چشم می گویند، بحث می كند. این علم و فن ، از بارزترین مصداق های جادوگری است .نمونهٔ بارز سیمیاگران در طول تاریخ جادوگران اجیر شده توسط فرعون بودند كه در مقابل موسی (ع) قرار گرفتند .

علم ريميا : علم شعبده یا شعبده بازی است.یکی دیکر از اعجاب این علم این است به وسیله این علم مي توانند در يك لحظه به هر کجا که بخواهند بروند.(مانند طی الارض)
(عبارت است از معرفت قوای جواهر ارضيّه و مزاج آنها در يكديگر تا از آنها قوّتی حاصل شود كه از آن قوّة فعل غريب صدور يابد)

چاکرا چیست؟

چاکرا کلمه ایی است سانسکریت به معنی چرخ، چاکراهها در واقع مبدلهای انرﮋی لطیف اند وروی یک خط در امتداد ستون فقرات قرار دارند. از نظر علم فیزیولوژیک درنقاطی ازبدن که عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و غدد درون ریز بهم می رسند محل یک چاکراست. چاکراهها انرﮋی حیاتی کیهانی را که همیشه اطراف ماست میگیرند و آن را به فرکانسهای گوناگونی که سیستم انرﮋی لطیف برای حفظ سلامت ما نیاز دارد تبدیل می کنند. این مراکز را با اشعه ایکس و یا MRI نمیتوان دید اما هزاران سال است که شرقی ها از اهمیت آنها که باعث می شوند انرﮋی زندگی ازمیانشان جریان یابد، مطلع هستند. چاکراهای متعادل، جریانهای دورانی انرﮋی هستند که در جهت عقربه های ساعت با بسامد خاصی حرکت می کنند (گردش به سمت راست انرﮋی را وارد و گردش به سمت چپ انرﮋی مصرف شده را خارج میسازد.) مسائلی همچون بیماری، جراحت و استرس تعادل چاکراها را بهم میزند که در این صورت چرخش چاکراها احتمالا خلاف حرکت عقربه های ساعت و یا افقی و عمودی میشود. که اگراین نقص پایدار بماند موجب بروز بیماریهای مزمن و الگوهای فکری ، عادتی ، احساسی و رفتاری میشود.

چاکراها از طریق غدد درونریز و سیستم عصبی بر جسم اثر متقابل دارند. همانطور که کالبد فیزیکی از اعضای حیاتی کم اهمیت تر هم تشکیل شده است ، کالبد انرژی نیز دارای چاکراهای اصلی و فرعی است.برای هر فرد 7 چاکرای اصلی و 21 چاکرای فرعی و حدود 130 ـ 900 ریزچاکرا قائل هستند. اکثر علوم انرژی بر هفت چاکرای اصلی توافق دارند که این هفت چاکرای اصلی با یکی از هفت غده درونریز بدن و همچنین با گروهی از اعصاب که شبکه نامیده میشوند مرتبط هستند.

هفت چاکرای اصلی عبارتند از: ریشه، خاجی، شبکه خورشیدی، قلب، گلو، چشم سوم، تاج ، که به رنگهای رنگین کمان هستند.
چاکراها در کتب باستان به شکل گل های نیلوفر (لوتوس) با تعداد گلبرگ های مختلف نشان داده شده اند. (لوتوس به معنی نیلوفر بوده و نیلوفر در شرق به عنوان سمبل مقدس می باشد.)

امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره آشنایی با علوم غریبه و متافیزیک نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (1)
ترتیب
مهدی پناهی کد: 182

وقت عالی متعالی... برای شروع ب آموزش تگ اطلاعاتی دارین بنده را راهنمایی کنید متشکرم...

پاسخ
1400/1/18
ans_result_182
کلمات کلیدی: متافیزیک،علوم غریبه،طلسم،دعا،دعانویسی،درباره علوم غریبه