مشهد نارنجی
دانلود رایگان کتاب تقویم مسکوکات سلجوقیه - اسماعیل غالب - سکه شناسی به زبان ترکی

دانلود رایگان کتاب تقویم مسکوکات سلجوقیه - اسماعیل غالب - سکه شناسی به زبان ترکی

روش تحویل: لینک دانلود فایل
مبدإ ارسال: تهران
نمودار قیمت قیمت برای شما: رایگان

معرفی محصول:

دانلود رایگان کتاب تقویم مسکوکات سلجوقیه - اسماعیل غالب - سکه شناسی به زبان ترکی

کتاب تقویم مسکوکات سلجوقیه نوشته اسماعیل غالب در باب سکه شناسی به زبان ترکی

پيروزى آلب ارسلان سلجوقى بر رومانوس ديوجانوس، امپراتور بيزانس در سال 463ق./ 1071م. موجب شد سرزمين آناتولى نيز به عرصه ي حضور سياسي- نظامى تركان سلجوقى مبدل شود. اندك اندك شاخه ي جديدى از ســلاجقه به سركردگى سليمان بن قتلمش در اين سرزمين بنيان نهاده شد. اين شــاخه از خاندان حكومتى ســلجوقيان با نام «سلجوقيان روم» مشهور شدند.

هر چند سلاجقه ي بزرگ مدتى در برابر استقلال طلبى بنى اعمام خويش در ســرزمين آناتولى مقاومت كردند و طعم مرگ را به منصور و سـليمان، پســران قتلمش، چشاندند و چندى قليچ ارسلان، فرزند سليمان را در نيام اسارت حبس كردند؛ اما سمند توفنده ي سلجوقيان روم چنين بحرانهاى سياســى را پشت سر نهاد و در دفتر تاريخ حكومت بر بخشهاى وسيعى از آناتولى شــرقى و مركزى را از سال 473ق./ 1081م. تا زمان استيلاى مغولان به تختگاهى ايكونيوم يا قونيه به نام خويش ثبت كرد.

معاصر با ســلجوقيان روم، حكومتهاى متعــدد تركمان در آناتولى وجود داشتندكه اكثرا توسط تركان مسلمان بنيان نهاده شده بودند و در بسيارى از اوقات رقيبان سلاجقه ى روم به حساب میامدند. هر چند برخى از اين حكومتها توســط سلجوقيان روم بر چيده شدند، اما برخى ديگر در اواخر حكومت سلاجقه روم ســر برآوردند و با كنار آمدن با مغولان توانستند تا زمان اقتدار امپراتورى عثمانى دوام بياورند.

درباره کتاب

مطالعــه در حوزه ى تاريخ سياســى، اقتصادى و فرهنگــى حكومتهاى سلجوقیان بدون توجــه به دانش سكه شناسى، امرى ابتر و ناقص خواهد بود.

در اين بين كتاب تقویم مســكوكات سلجوقيه اثر اسماعيل غالب اطلاعات و آگاهیهاى ارزشــمندى در اين حوزه را در اختيار پژوهشگران و محققان قرار مىدهد. نويســنده ى اين كتاب، اسـماعيل غالب، فرزند ادهم پاشـا، صدر عثمانى اســت. وى از فرهيختــگان عثمانى بود كه هم از علــوم قديمه و زبانها و ادبيات دنياى شــرق آگاهى داشــت و هم علوم و فنــون جديده و زبان فرانســه فرا گرفته بود. وى به زودى وارد دستگاه حكومت عثمانى شد و به عنوان معاون شــوراى دولت و عضو دائرهى تنظيمات مشغول خدمت شد.

كتاب تقویم مسكوكات سلجوقيه به زبان تركى عثمانى نگاشته شده است. با اين وجود، بهره مندى از رســم الخط عربى و وجود جدولها و نمودارهاى متعدد، استفاده از اين اثر را براى مخاطب فارسی زبان آسان كرده است.

دانلود رایگان کتاب تقویم مسکوکات سلجوقیه - اسماعیل غالب - سکه شناسی به زبان ترکی
محصول: دانلود رایگان کتاب تقویم مسکوکات سلجوقیه - اسماعیل غالب - سکه شناسی به زبان ترکی
تاریخ به روزرسانی: 1400/7/6
قیمت: رایگان
تلفن فروشنده: 09336877408
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره دانلود رایگان کتاب تقویم مسکوکات سلجوقیه - اسماعیل غالب - سکه شناسی به زبان ترکی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: مسکوکات ، سلجوقیه ، اسماعیل غالب ، سکه ، سکه شناسی
پشتیبانی: پشتیبانی در تلگرام 09336877408
09336877408
پشتیبانی
پشتیبانی