مشهد نارنجی
دانلود رایگان کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد pdf

دانلود رایگان کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد pdf

روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 1.5 مگابایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: رایگان

معرفی محصول:

دانلود رایگان کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد pdf

کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد اثر دکتر دورین ویرچو یک کتاب مرجع است که شما را قادر میسازد تا مفاهیم اعدادی را که میبینید بفهمید و همچنین به شما دانش استفاده از این اطلاعات را عرضه میدارد. شما میتوانید کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد از سایت همکاری در فروش مشهد نارنجی ، بصورت کاملا رایگان دانلود نمایید

برای مثال ملائک با نمایش اعدادی چون 7 اغلب شما را به گام بعدیتان هدایت میکنند. به عبارت دیگر اگر در پی برکت و فراوانی در زندگیتان هستید بر 8 های بیشمار نظاره کنید.

اعداد فرشتگان

ر حین سیر در این کتاب، پیامها و توانایی هایی را جستجو کنید که اهداف، آمال و آرزوها و نیات شما را توصیف کنند.
سپس همان اعداد را به همراه پیام اگر مایلید بر روی کاغذی بنویسید و در جایی قرار دهید که مرتبا در معرض دیدتان باشد تا بتوانید بر آن تمرکز کنید.

در این کتاب تا عدد 999 گنجانده شده. شاید متوجه شوید که برخی توالی اعداد، تعابیر مشابهی دارند بویژه آنهایی که به هم نزدیکند. این شباهت بخاطر تحولات لطیف و گاه نامحسوسی است که در حین تعالی معنوی، اهداف یا نیات حادث میشود.

برخی از آدم ها به ملاقات پیش گوها رفته اند، و عده ای علاقه ی شدیدی به عددشناسی دارند. اما تعداد کمی هستند که تا کنون توجه زیادی به اعداد فرشتگان نشان داده اند.

ایده ی اعداد فرشتگان یک ایده ی جدید نیست، هرچند به تازگی محبوبیت پیدا کرده است. اعداد فرشتگان مجموعه ای از اعداد تکراری هستند- مثل 333 یا 1212- که در زندگی روزانه ی شما، در یک ساعت، روی بیل بورد یا حتی در یک مجله پدیدار می شوند.

بسیاری از آدم ها معتقد هستند که این اعداد علائم خاصی هستند که توسط فرشته ی نگهبان مان برای ما آورده شده اند.

دورین ویرچو در کتاب خود می نویسد: “فرشتگان تمام تلاش خود را می کنند تا توجه ما را جلب کنند و با ما ارتباط برقرار کنند…هرچند، اغلب ما نشانه هایی که به ما می دهند را باور نمی کنیم و آنها را به عنوان هم رویدادهایی صرف، نادیده می گیریم.”

یکی از راه هایی که این فرشته ها ممکن است برای ارتباط با ما امتحان کنند، می تواند همین اعداد فرشتگان باشد. این کتاب را بخوانید تا متوجه شوید که هر مجموعه از اعداد فرشتگان چه چیزی را درباره ی شخصیت شما ممکن است بگوید.

ﻋﺪﺩ 6 :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﺕ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﻭﻥ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺴﭙﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ، ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺍﻓﮑﺎﺭﺕ ﺭﻭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎﺩﯾﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎﺕ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺕ ﺭﻭ ﭘﺎﯼ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺯ ﺑﺸﻪ ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﻭﺡ ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺸﻤﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻤﮏ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺸﯽ .

ﻋﺪﺩ 7 :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﭘﺲ ﺭﺍﻫﺖ ﺭﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮐﻢ ﻧﯿﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﮐﺴﯽ توجه ﻧﮑﻦ ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﯽ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺗﻮ.

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ، ﻋﺪﺩﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﯼ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻏﯿﺒﯽ ﻫﺴﺖ .

ﻋﺪﺩ 8 :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﯿﮕﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺖ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎید ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺱ ﺑﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﯽ ، ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺴﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﯼ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﺑﺎﺷﯽ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﺖ ﺑﺮﯼ ، ﻣﯿﮕﻪ ﺛﺒﺎﺕ ﻗﺪﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺍﯾﺰﻧﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯽ

ﻋﺪﺩ 9 :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮ ﻭ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ ، ﻣﯿﮕﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺖ ﺑﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺳﺎﻟﺘﺖ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺶ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﺵ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺖ ﺭﻭ ﻗﻮﯼ ﮐﻨﯽ ، ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﺑﺸﯽ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺳﺎﻟﺘﺖ ، ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺒﺮﺩ ﺷﻮ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ ، ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻫﺴﺖ

ﻋﺪﺩ 0 :

ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﯼ ﯾﮏ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺶ ﻭ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﮐﻨﯽ ، ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﯼ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺜﺒﺘﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺧﻼﻑ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻨﻔﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﯿﻔﺘﻪ ، ﭘﺲ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﻋﺪﺩﻭ ﺩﯾﺪﯼ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ، ﭼﻮﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺖ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ


اعداد فرشتگان

دانلود رایگان کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد pdf
محصول: دانلود رایگان کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد pdf
تاریخ به روزرسانی: 1400/7/7
قیمت: رایگان
حجم فایل: 1.5 مگابایت
تلفن فروشنده: 09336877408
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره دانلود رایگان کتاب مفاهیم ارتعاشی اعداد pdf نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: اعداد ، مفاهیمفعلم حروف ، مفاهیم ارتعاشی اعداد ، دانلود ، رایگان ، کتاب ، pdf
پشتیبانی: پشتیبانی در تلگرام 09336877408
09336877408
پشتیبانی
پشتیبانی