130- کتاب اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی

131- لعنیّۀ خواجه نصیر الدّین طوسی(رحمه الله). لعنیه مرحوم خواجه نصیر مشتمل بر چهارده فصل و هر فصلی مخصوص به یکی از معاندین و ظالمین به اهل بیت عصمت و طهارت

132- کتاب مشارق الاضواء خواجه نصیرالدین طوسی

133- کتاب منازل السالکین خواجه نصیر طوسی

لیست کتاب های این مجموعه:

134-ابعاد هفتگانه موفقیت قدرت نامحدود

135- ابن سینا نابغه ای از شرق

136- احضار 100 پری در یک شب

137-ارتباط با ارواح از آلان کاردک

138-استخدام سایه و پنهان کردن آن

139-استخدام ملک ذهب

140-استخدام ملک مُذَهَّب

141-استغفار هفتاد بندی

142-اسرار قاسمی مصور خطی

143-اسرار کائنات

144-اسرار مرگ و زندگی

145-اسرار مکنونه در بیان کشف الاسرار (منیتیزم و هیپنتیزم) کتاب دوم

146-اسرار هاله ی انسانی

147-اسطرلاب چیست

148-اکسیر اعظم

149-اکنکار،کلید جهانهای اسرار

150-آگاه شدن بر خطور مردم(فکر خوانی)

151-الاقلام الروحانیه

152-الجفر لأبو العزائم

153-الجن من الموتی

154-الخاتم الاسلیمانی والعالم الروحانی

155-الرسائل السبع العتقادیه

156-السر الجلیل

157-آموزش 15 سطری جفر رهنما

158-آموزش مودرا

159-اورادالاحباب و فصوص الآداب

160-بحر الاسرار

161-بحر الجواهر فی علم الدفاتر

162-بحر العجائب

163-بدایع العلوم کنزالرموز فی علوم الفنون

164-برج سوخته سفری به جهنم

165-بعد ناشناخته

166-بهائی رزنه های یاد

-167بو علی سینا

168-بیوکینزی

169-پادزهر نامه گزین

-170-پازیریک

171-پایان عمر

172-پایروکینزی

173-پزشکی باستانی طب ایرانی

174-پنجه قدر كتاب كشوري

175-پنچه قدر

176-پیشگویی اینده .رهنما

177-پیشگویی های نوستراداموس

178-تجربیات نزدیک به مرگ

179-تحفته الاسرار

180-تحفته الاسرار در ادعیه و اذکار در 4 بخش

181-تحفه الغرائب

182-تحوت و تاروت

183-تسخیر طبیعت درون

184-تکنیک هایی برای خروج روح از بدن

185-تمام حقیقت پال توئیچل

186-جامع العباسی شیخ بهایی

187-جایگاه جن شیطان و جادوگر

188-جزوه آموزش تلپاتی

189-جزوه ی دست نویس احضار موکلین

190-جفر جامع

191-جفر جامع ارسلاني

192-جفر جامع جواهر الاسرار از دهدار

193-جفر جامع خافیه

194-جلب مجرب وصحيح

195-جلب ومحبة

196-جن

197-جهان بزرگ و انسان

198-حکیم استرآباد میرداماد

199-خاتم سليمان

200-خانه ی اشباح

201-خداشناسی زرتشتی از باستانی ترین زمان تاکنون

202-خطی بسیار مجرب باکیفیت ناشناس

203-خطی بسیار نایاب دررالمشخبات

204-خطی زیبا و نایاب طلسمات

205-خطی عجایب موجودات

206-خطی فالنامه ، علوم غریبه فارسی

207-خطی قدیمی در علوم غریبه کتاب دوم

208-خطی قدیمی مجموعه چند رساله در ادعیه و طلسمات

209-خطی قدیمی نایاب مجموعه علوم غریبه

210-خطی ناشناس قدیمی نادر

211-خطی و قدیمی در علوم غریبه و ادعی

212-خطی و نایاب مجموعه علوم مخفی

213-خواص سحری درمانی سنگ ها کامل

214-خود آموز اوستایی

215-خود آموز میرداماد کبیر در علوم غریبه

216-خودآموز خط اوستایی از کسروی

217-خورشید عرفان پیر گیلانه

218-داخل شدن جن به انسان و نشانه های تسخیر شدن فرد توسط ارواح

219-دایره المعارف روابط جنسی

220-در آنسوی کوانت

221-در باب الواح و سایر اعمال نایاب قدیمی

222-در بیان علوم غریبه ناشناس

223-دعوت موکلات سر الربانی فی علم الروحانی

224-دم و افسون تسخیر حیوانات

225-دنیای جنیان و نیرنگ آدمیان

226-دنیای شگفت انگیز بعد چهارم

227-ديوان العفاريت كامل

228-راز کیهان

229-رجال الغیب پیرزاده اقبال احمد فاروقی

230-رسالة کشف المجهول

231-رساله پاتانجل ابوریحان بیرونی

232-رساله در جفر4

233-رساله در جفر نادررساله در قواعد جفر

234-رساله ذهبیه

235-رساله نوراعینی فی ذکر مشهد الحسینی

236-رفع سحر و چشم زخم

237-رمل خطی

238-رموز الاسرار علم جفر

239-روانشناسی طالع و کرات با کلید مغز انسان

240-روح حی کبیر فی ناد علی رایکا گنجی

241-روح حی کبیر ملک الارواح فی کله سر

242-زبده الاسرار

243-زینت الدعوات فی ختوم و اذکار

244-ساختن هرگونه طلسم و جادو

245-ساکنان ماقبل تاریخ سرزمین ایران

246-ستاره داود و نقش آن در ادیان

247-سحر بار نوح

248-سر غیب

249-سرالاسرار سراکبر

250-شجره رمل

251-شرح سي فصل طوسي

252-شرح منظومة كشف الران.جفر

253-شرف سید نجم

254-شفاء السقام و الاحزان

255-شکست جن

256-صلوات القادرية

257-صمور هندی کنز الذهب سهر الکهان

258-صولجان فی الاستاد علی بنات الجان

259-طالع بینی با اعداد

260-طالع بینی مصری

261-طالع بینی هندی

262-طالع کرات

263-طلسم للحفظ

264-طلسم های شیطانی یهود

265-عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات

266-عجایب هند

267-عزیمت شطب(محو کردن)

268-عصای جادویی عیسی

269-عقل کل ( علامه زمخشری)

270-عقل و سرنوشت

271-علم غیب آگاهی سوم

272-فال شمع

273-فالنامه پیامبران

274-فراتر از این کره خاکی

275-فراتر از عرفان

276-فرشتگان دعاها اذکار خداوند

277-فرهنگ هنری هلنی و ایرانی تزیینات ریتون های اشکانی

278-فلاح السائل

279-فیزیک ناممکن ها

280-قانون ابن سینا

281-قطب الاسرار غریبه

282-کارما تناسخ

283-کتاب ارزشمند خطی ناشناس زیبا

284-کتاب ارزشمند هنرهای رزمی شائولین

285-کتاب الکترونیک کنز الیهود

286-کتاب خطی 3 کتابی بسیار قدیمی در باب ادعیه و طلسمات

287-کتاب خطی اسرار المکتوم فی الاسرار المخزون

288-کتاب خطی جفر دهدار

289-کتاب خطی خواص اشکال و حروف

290-کتاب خطی و نایاب در مورد بسط های علم جفر

291-کتاب زبور داوود

292-کتاب سوم چشم سوم

293-کتاب شريعت

294-کتاب کرشمه عملیات مخفی

295-کتاب مقدس قدیمی ناشناخته

296-کتاب نقش سلیمانی در علوم غریبه خاصه احظار ارواح سحر طلسمات

297-کلم الطیب سید علیخان بانضمام مشکوه السالک

298-کلمات مکنونه

299-کلیات علوم روحی

300-کلیات علوم غریبه و متافیزیک

301-کلیات مستطاب سرخاب الرمل منسوب بحضرت دانیال پبغمبر

302-کیمیا

303-گردش زمان

304-گزیده هایی درباره ی علوم غریبه

305-گلزار تعویذات

306-گلشن سياه قلم

307-گنج العرش کلیات بحرالعجائب

308-گوهرمخزن شاهی

309-لقط المرجان

310-مابعد الطبیعه ارسطو

311-مجربات ابن عربی فیالطیب الروحانی

312-مجربات باقر

313-مجربات سلیمانی مع حرز جسمانی و روحانی

314-مجربات عملیات و تعویزات روحانی

315-مجربات غزالي

316-مجموعه علوم جفر

317-مجموعه علوم مخفی

318-مجموعه گلزار تعویذات

319-مجوعه رسائل رمل

320-محبوب الرمل

321-مخزن احمدی نسخه فارسی

322-مخطوطة روحانية دعوة الجلجلوتيه

323-مدیوم ها و ارتباط با ارواح

234-مستحصلہ سر غیب ابو طالبی

325-مستطاب سحر گشا و باطل نامه

326-مشکات الانوار

327-مشکل گشا

328-مشکل گشا ( میرزا محمد حسن سروقدی)

329-معرفت رجال الغیب

330-مقالات صوفیه

331-مقدمه ای بر شامانیزم

332-مکاشفه

333-ملک الارواح کامل رایکا رنگی

334-مناظرات المستبصرین

335-منشا خدا از لارنس گاردنر

336-منم علی از شیخ بهائی در 3 جلد

337-مهج الدعوات و منهج العنایات

338-مودراها یوگا با انگشتان

339-نایاب طلسم اعجاز

340-نایاب طلسمات خطی قدیمی

341-نفایس الفنون

342-نفحات الاسرار فى علم الرمل

343-نقاب آپولون