مشهد نارنجی

دانلود کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی

دانلود کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی

روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 1.5 مگابایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 4,000 تومان

معرفی محصول:

کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی , کتابی است برای آموزش کواکب و برج ها , ادعیه های پرکاربرد , انواع طلسمات , احضار و بسیاری از موضوعات دیگر در زمینه ی علوم غریبه.

این کتاب به شماکمک میکند که به سادگی زمان و مکان مناسب دعا نویسی، ساعات سعد و نحس و ایام قمر در عقرب را در مقدمه ی کتاب را فرا بگیرید.

در کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی در خصوص تسخیرات اجنه و علوم غریبه حضرت سلیمان اشاره شده است

کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی شامل بر 6 باب است

باب اول نقش سلیمانی شیخ بهایی مشتمل بر 3 فصل :

 1. فصل اول در بیان قواعد عامه ،

 2. فصل دوم در بیان برجها ،

 3. فصل سوم در بیان طالع ،

باب دوم نقش سلیمانی شیخ بهایی مشتمل بر 6 فصل به ترتیب :

 1. در بیان ستارگان ،

 2. در بیان ساعتهای شب و روز ،

 3. در بیان سعد و نحس ستارگان وساعتهای آنها ،

 4. در بیان نجورات 5. در بیان فالنامه ستارگان ،

 5. در بیان ماههای قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب ،

باب سوم نقش سلیمانی شیخ بهایی در 2 فصل به ترتیب :

 1. در بیان معنی اعداد و ابجد

 2. در بیان حروف تهجی

باب چهارم نقش سلیمانی شیخ بهایی مشتمل بر 3 فصل به ترتیب :

 1. 1. در فوائد و اقسام تعویذ ،

 2. و …

فهرست مطالب کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی :

 • درباب علوم غریبه خاصه

 • خواندن عملیّات و نقش و غیره

 • قسم جلالی و یا جمالی

 • تعیین مکان و اختلافات مکان

 • آغاز عمل در عروج ماه

 • اسم و دعا خواندن

 • اعمال اجابت صاحب عمل

 • در بیان برجها و تفسیر فتح الغیر

 • دائره بروج

 • در بیان طالع و فن استخراج طالع برای حبّ و غیره

 • در بیان ستارگان و عجایب المخلوقات و مقصود العاشقین

 • اشکال و رنگ سیارگان و موکلان و اختلافات آنها

 • در بیان ساعتهای شب و روز که باید دانست و تاثیر ساعات شبانه روز

 • نقشه دریافت ساعت بطور دهوب کهری، حصّه اول صبح و حصّه دوم بعد میانه روز

 • جدول ساعتنامه و ساعتهای روز و شب بوجه احسن المعلوم

 • جدول ساعت نامه

 • در بیان سعد و نحس ستارگان و ساعتهای آنها

 • در بیان بخورات از جواهر خمسه و مقصود العاشقین

 • در بیان فالنامه ستارگان

 • در بیان ماههای قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب

 • در خواندن عملیّات رعایت ماههای قمری همچون ماههای شمسی

 • در بیان معنی اعداد و ابجد در اکثر رسائل که مرقوم است

 • در بیان حروف تحجّی عاملان فنّ و کاملان علم نجوم

 • زکوه علم – زکات علم

 • اقسام تعویذات که شامل آتشی، بادی، خاکی، آبی و شرح آن

 • در بیان تعویذ نوشتن و زبان بندی و خواب بندی در ساعت عطارد

 • جهت تیغ بندی در ساعت مرّیخ و بنام دشمن

 • برای محبّت و برای ترقی رزق و روزی و ساعات آن

 • برای مرض و تعویذ عداوت در میان ظهر و عصر

 • در بیان پر کردن نقش

 • در بیان عملیّات و تعویذات مشتمل بر هجده فصل

 • عملیات تعویذات برای رفع حاجات

 • برای حصول دعا و برآمدن حاجات مجرب

 • در بیان تعویذات بجهت وسعت رزق و طلب جاه و عزّت

 • بچهت گشایش و رفع تنگدستی و نوشتن نقش آن

 • بجهت فروش اشیاء و متاع مغازه خود و نوشتن نقش آن

 • مستجاب الدّعوات شدن

 • اسماء الحسنی بحساب حروف ابجد

 • جدول حروف ابجد و اسماء الحسنی آن و معنی و خاصیت و تعداد خواندن آن و طبایع و بخور استفاده شده در آن و بروج و منازل و کواکب و اسم جن و

 • اسم موکل آن

 • در بیان عملیّات حبّ و تعویذات آن

 • در بیان عملیّات تعویذات بغض و عداوت

 • در بیان زبان بندی

 • در بیان خواب بندی و خواندن سوره ناس

 • در بیان تعویذ تیغ بندی و اگر خواهی شمشیر و سلاح دشمن کارگر نشود

 • در بیان عملیّات و تعویذات برای احضار شخص غائب

 • در بیان گریخته و پیدا شدن او

 • در بیان شناختن دزد و مال برده و پیدا کردن شخص دزد و محل و مکان آن

 • در بیان عملیّات و تعویذات رهائی محبوس (آزادی از زندان)

 • در بیان عملیّات و تعویذات دافع آسیب و غیره

 • در بیان علامات سحر زده و عملیات و تعویذات دفع سحر و طلسم و جادو شخصی که جادو شده

 • در بیان چشم زخم و نظر بندی و عملیات و تعویذات دفع آن

 • در بیان عملیّات و تعویذات گریه بسیار کودک و طفلی که زیاد گریه می کند

 • در بیان دریافتن حال مریض و اینکه مریض زنده می ماند یا می میرد و خوب می شود

 • در بیان آسیب از جن و پری و شخص جن زده

 • در بیان عملیّات و تعویذات شفای امراض هر نوع بیماری های متفرقه

 • در بیان معالجات مشتمل بر دوازده فصل که شامل

 • در بیان تبّ

 • در بیان جراحات

 • در بیان علاج خارش بدن

 • در بیان دفع درد سر

 • در علاج دردهای مربوط به چشم

 • در بیان امراض درد دل و دردهای مربوط به شکم

 • در بیان حذر کردن

 • در بیان ضرب یعنی ضربه به اعضای بدن خوردن

 • در بیان علاج سوختگی

 • در بیان علاج دفعیه و سحر

 • نسخه جهت بواسیر

 • در بیان علاج زهر و غیره

 • در ادعیه های متفرقه دیگر….

دانلود کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی
محصول: دانلود کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی
تاریخ به روزرسانی: 1402/5/21
قیمت: 4,000 تومان
حجم فایل: 1.5 مگابایت
فروشنده: فروش فایل
تلفن فروشنده: 09360450000
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره دانلود کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: علوم غریبه ، متافیزیک ، دانلود کتاب نقش سلیمانی شیخ بهایی PDF ، ادعیه و طلسمات ،
پشتیبانی: فروش فایل
09360450000
پشتیبانی
پشتیبانی