مشهد نارنجی
کتاب مجربات باقر pdf

کتاب مجربات باقر pdf

روش تحویل: لینک دانلود فایل
مبدإ ارسال: خراسان رضوی - مشهد
نمودار قیمت قیمت برای شما: 6,000 تومان

معرفی محصول:

مجربات باقر کتابی که در واقع 3 کتاب می باشد در یک جلد کتابی کامل و جامع برای همه کسانی که میخواهند با دعا و طب سنتی مشکل خود را برطرف کنند و خود را به شکوفاهی برسانند

به نظر بنده این کتاب کاملترین و جامع ترین کتاب در زمینه علم دعانویسی و طب روحانی می باشد.این کتاب را به تک تک شما عزیزان سفارش میکنم و امیدوارم از مطالب فوق العاده مفید این کتاب بهره مند شودید

مطالب کتاب مجربات باقر به سه قسمت یا به سه کتاب تقسیم شده است

 • کتاب اول: بخش دعاهای بسیارمجرب
 • کتاب دوم: بخش مجرب داروها
 • کتاب سوم: بخش نسخه های مجرب طب سنتی

مجربات باقری

مجربات باقری

فهرست مطالب کتاب مجربات باقر:

 • بخش دعاهای بسیارمجرب………………… صفحه 13
 • شناخت ومحاسبه ساعات مخصوص نوشتن دستورات
 • جدول ساعات روز
 • جدول ساعات شب
 • خصوصیات هرساعت فلکی
 • راز مخفی تبدیل نحس به سعد! (بسیارمجرب)
 • دستورتهیه محلول روحانی
 • اصراف عُمّارِمکان قبل ازهرعمل روحانی(بسیاربسیارمهم)
 • نکته بسیاربسیارمهم درمورداستفاده ازدستورات این کتاب
 • دستورات ازدواج سریع وگشایش بخت!(بسیاربسیارمجرب وتضمینی)
 • ابطال انواع سحروچشم زخم وبرگرداندن اثرش به عاملش! (بسیاربسیارمجرب)
 • ابطال انواع سحر خورده شده وبرگرداندن اثرش به عاملش! (بسیار مجرب)
 • دفع نحسی وبدبیاری درخانه(بسیارمجرب)
 • ابطال السحر مغازه یامنزل (بسیارمجرب)
 • دفع سحر شخصی وسحردرمنزل(بسیارمجرب)
 • طردجن وخادمین سحرازمنزل(بسیارمجرب)

مجربات باقر

 • دفع سنگ اندازی جن(مجرب)
 • دفع چشم زخم(بسیارمجرب)
 • ابطال سریع چشم زخم با کندر(فوق العاده مجرب)
 • ابطال چشم زخم ودفع آثارسوءآن درروح وجسم(بسیارمجرب)
 • ابطال سریع چشم زخم با تخم مرغ(مجرب)
 • حصارمنیع ضد چشم زخم! (بسیاربسیارمجرب)
 • کنترل شهوت جنسی وتعدیل آن(مجرب)
 • ختم صلوات(بسیاربسیارمجرب)
 • توسل به امام رضا علیه السلام(بسیارمجرب)
 • نمازسیف القاطع(بسیارمجرب)
 • ختم یا علی (بسیارمجرب)
 • قضای حاجت سریع(بسیارمجرب)
 • جلب رزق وروزی وادای قرض(بسیارمجرب)
 • برکت کیسه پول(بسیارمجرب)
 • جلب رزق ودفع نزاع ودعوادرمنزل(بسیارمجرب)
 • رازی برای قطع سردرد در10دقیقه!(بسیاربسیارمجرب)
 • قطع سردردهای مزمن(بسیارمجرب)
 • دستورشفای بیماریهای لاعلاج(بسیارمجرب)
 • ختم شفای بیماری های صعب العلاج وحتی لاعلاج(مجرب)
 • دستورشفای بیماری های مزمن(بسیارمجرب)
 • راز کهیعص وحمعسق برای شفای آنی بیماریها!(بسیاربسیارمجرب)
 • اکسیرشفای سریع هرنوع بیماری(بسیاربسیارمجرب)
 • علاج سریع آنفولانزاوسرماخوردگی(بسیارمجرب)
 • بهبودسریع سرماخوردگی(مجرب)
 • علاج سریع تب گرم وسرد(بسیارمجرب)
 • علاج هرنوع فشارجسمی وروحی (بسیارمجرب)
 • درمان دردگردن وآرتروز(بسیارمجرب)
 • قطع خون دماغ (رعاف)(بسیاربسیارمجرب)
 • قطع سریع خون حیض یا نفاس اضافی(بسیارمجرب)
 • ازبین بردن دُمَل وغددسرطانی (بسیارمجرب)
 • تقویت ضعف بینایی (مجرب)
 • نمازجلب محبت(بسیاربسیارمجرب)

مجربات باقر

 • ایجاد آشتی ومحبت بین زن وشوهر(بسیارمجرب)
 • افزایش عشق شوهربه زن تالحظه مرگ(مجرب)
 • افزایش عشق زن به شوهرتالحظه مرگ(مجرب)
 • دستورآشتی کردن وصله رحم(مجرب)
 • زبان بند(بسیارمجرب)
 • دستورنورانیت قلب وصفای باطن(بسیارمجرب)
 • تقویت اراده وهمت ورفع کسلی وتنبلی(مجرب)
 • تسهیل امورمادی ومعنوی(بسیارمجرب)
 • نشاط روزانه ونورانیت قلب باسوره یاسین(بسیارمجرب)
 • تطهیرنفس وجسدوعقل ازوسواس وسحر(بسیارمجرب)
 • موفقیت ونجات درهرکاری(بسیاربسیارمجرب)
 • رازی برای موفقیت درهرکارمهم(بسیارمجرب)
 • برای موفقیت درامتحانات مخصوصا کنکور!(بسیارمجرب)
 • دفع شر دشمنان ومسئولین (بسیارمجرب)
 • دفع شراشخاص بدون دانستن اسم مادر(بسیارمجرب)
 • هلاک ظالم(بسیارمجرب)
 • ترس ازوقوع بلاودفع آن(بسیاربسیارمجرب)
 • دفع فال بد یا نفوس بد زدن (مجرب)
 • رفع ترس وایجادسکینه قلبی(مجرب)
 • دعای حفظ ازمکروحیله وشردشمنان(بسیاربسیارمجرب)
 • تسلط برانس وجن وهیبت وعظمت واستجابت دعا(فوق العاده مجرب)
 • دفع حقارت وترس دربین مردم(بسیارمجرب)
 • دستوررفع دلشوره(بسیارمجرب)
 • علاج قطعی وسواس (بسیاربسیارمجرب)
 • کنترل عصبانیت شخص(مجرب)

مجربات باقر

 • کنترل عصبانیت وخوش اخلاقی(مجرب)
 • دستوررفع غم ناشی ازمصائب(مجرب)
 • ذکری برای تمرکزفکر(مجرب) پ
 • ایجادصبوری وکنترل عجله کردن(بسیارمجرب)
 • منع روئیت جن وکورکردن دیدباطنی اشخاص(بسیارمجرب)
 • کورکردن دیدباطنی اشخاص(بسیارمجرب)
 • دستور ترک اعتیاد(مجرب)
 • منع مردزنا کار از زناکردن (بسیارمجرب)
 • منع زن زنا کار از زناکردن (بسیارمجرب)
 • اصلاح مرد و زن زنا کاروآدم فاسدوفاسق(مجرب)
 • اصلاح انسان گناهکار وفاسد ازدور!(مجرب)
 • دفع همزادودوست بد!(بسیاربسیارمجرب)
 • ازبین بردن عشق مجازی(مجرب)
 • فروش سریع اجناس (بسیارمجرب)
 • پیداکردن چیزهای گمشده یاسرقت شده(بسیارمجرب)
 • رازخسته نشدن پاها هنگام راه رفتن(بسیاربسیارمجرب
 • برگشت امانتی غصب شده(مجرب)
 • متوقف کردن ماروافعی با ذکر!(بسیارمجرب)
 • دفع سم مار(بسیارمجرب)
 • دفع نیش عقرب با خودعقرب(بسیارمجرب)
 • ساکت کردن سگ باذکر!(بسیارمجرب)
 • دفع موریانه (بسیاربسیارمجرب)
 • دفع موش(بسیارمجرب)
 • خلاصی اززندان(بسیارمجرب)
 • کشف وارتباط با موکلین درخواب (بسیارمجرب)
 • ساکت کردن گریه بچه ورفع بی خوابی(بسیارمجرب)
 • دستوری برای خوش شانسی!(بسیارمجرب)
 • تقویت حافظه ووسعت ذهن (بسیارمجرب)
 • معجون اعجازانگیزتقویت حافظه(بسیاربسیارمجرب)
 • تقویت هوش وحافظه درکودکان وبزرگسالان(بسیارمجرب)
 • دستورات بچه دارشدن(بسیاربسیارمجرب)

مجربات باقر

 • حصارمنیع برای کورکردن دزد!!!(بسیاربسیارمجرب)
 • برگرداندن اثرسحر وجادو واحضارات وعزائم به ساحر(بسیارمجرب)
 • پسرشدن طفل (بسیارمجرب)
 • دخترشدن طفل (بسیارمجرب)
 • زیباشدن صورت وسیرت طفل(بسیارمجرب)
 • رازلاغری باعلم حروف!!!(منحصربفردوبسیارمجرب)
 • دائمی کردن اثرویاگرای روحانی!!!
 • روشهای استخاره(بسیارمجرب وصحیح)
 • تذکرات بسیارمهم درباره استخاره کردن(حتمابخوانید!!!)
 • حسابهای حرام وبی معنی درعلوم غریبه!
 • حسابی برای تشخیص زن فاسدوزناکار!
 • لوح حیات وممات برای فهمیدن مرگ وزندگی دونفر!!!
 • معرفی اصطلاحات کتب قدیمی
 • بخش مجرب داروها……………………….صفحه 195
 • ادویه گیاهی(بسیارمجرب)
 • غذاهای مجازوغذاهای ممنوع
 • غذاهای طبع سردوگرم
 • بخش نسخه های مجرب طب سنتی ………………..صفحه 217
 • درمان سریع درد زنانه(بسیارمجرب)
 • قطع سریع خون عادت ماهیانه اضافی وقاعدگی(بسیاربسیارمجرب)
 • نسخه تقویت موومژه وابرو(بسیارمجرب وعالی)
 • علاج جوش صورت(مجرب)
 • درمان جوشهای سرسیاه(بسیارمجرب)
 • درمان گلودردوسرفه(بسیارمجرب)
 • درمان سرفه های قدیمی(بسیارمجرب)
 • درمان سریع کم کاری یاپرکاری تیروئید(بسیاربسیارمجرب)
 • نسخه های تقویت اعصاب(بسیارمجرب)
 • داروی آرامش سریع(بسیارمجرب)
 • داروی بیماران هموفیلی (مجرب)
 • درمان قطعی کمبودآهن(بسیارمجرب)
 • درمان کم خونی وفقرآهن وتالاسمی(مجرب)
 • درمان بیماری سینوزیت(بسیارمجرب)
 • انسدادسریع زخم سر با زرچوبه!(بسیارمجرب)
 • دفع سریع یبوست با آب شوروشیرین(مجرب)
 • داروی ضددرد دیسک کمر(بسیارمجرب)
 • تخلیه خون مردگی زیرناخن باخمیر!(بسیارمجرب)
 • درمان یبوست مزمن درکودکان وبزرگسالان(بسیارمجرب)
 • نسخه ترک اعتیادبه تریاک (بسیارمجرب)
 • درمان سه روزه بیماری اوریون(بسیارمجرب)
 • دفع کرم کدووکرمک وانگل(بسیارمجرب)
 • پیشگیری ازبیماریهاباپیاز(بسیارمجرب)
 • درمان آبسه دندان در3روز(بسیارمجرب)
 • درمان چربی خون (کلسترول)(مجرب)
 • درمان دیابت (قندخون)(مجرب)
 • درمان سریع مسمومیت (بسیارمجرب)
 • درمان درد زانوومفاصل ونقرس(بسیارمجرب)
 • ترمیم پوست سوخته ازآب جوش وآتش(بسیارمجرب)
 • درمان قطعی درد معده ونفخ(مجرب)
 • درمان سنگ کلیه( مجرب)
 • درمان سریع آبریزش بینی (بسیارمجرب)
 • ازدیاد شیر مادر(مجرب)
 • درمان سرماخوردگی وگلودرد زن باردار(بسیارمجرب)
 • درمان دل درد نوزاد و مادرشیرده(بسیارمجرب)
 • درمان عفونت ادراری و ترشحات زرد بارداری(بسیارمجرب)
 • درمان افسردگی بعد اززایمان(مجرب)
 • درمان واریکوسل بیضه (مجرب)
 • درمان اگزما و خارش وپوست اندازی (بسیارمجرب)
 • نسخه کمردرد و دردهای عضلانی(بسیارمجرب)
 • درمان عفونت ریه و آسم و برونشیت (بسیاربسیارمجرب)
 • درمان سریع دردگوش (مجرب)
 • درمان سنگینی گوش(مجرب)
 • داروی گیاهی برای آرامش بچه های بیش فعال(مجرب)
 • درمان سنگ صفرا(بسیارمجرب)
 • حروف ابجدکبیر
 • ضمیمه
 • وزنها ومقادیرقدیم وجدید
کتاب مجربات باقر pdf
محصول: کتاب مجربات باقر pdf
تاریخ به روزرسانی: 1399/12/14
قیمت: 6,000 تومان
فروشنده: mahan20
تلفن فروشنده: 09360450758
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره کتاب مجربات باقر pdf نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: کتاب ، دانلود کتاب ، مجربات باقر pdf ، طب سنتی ، ادعیه مجرب ، مجربات طب سنتی ، داروهای مجرب گیاهی ، نسخه های مجرب طب سنتی ،
پشتیبانی: mahan20
09360450758
پشتیبانی
پشتیبانی