مشهد نارنجی
دانلود کتاب جواهر خمسه pdf

دانلود کتاب جواهر خمسه pdf

روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: 4,000 تومان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 2,000 تومان

معرفی محصول:

فهرست مطالب کتاب:

 • مختصر از احوال حضرت محمد غوث گوالیاری مضنف کتاب جواهر خمسه

 • در فن اعمال و ادعیه معتبر

 • در بیان دعوت ادعیان

 • در بیان ذکر ذاکران

 • در بیان اشغال و تفکرات صوفیان

 • در بیان ترک حیوانی

 • در عبادت عابدان مشتمل بر دو اصل و چند فصل

 • در بیان فضائل صلوات بر محمد و آل محمد

 • در بیان نماز و فرائض نماز

 • سه ترکیب نماز بر روی جنازه

 • در بیان نماز و کیفیت نماز اشراق

 • در بیان نماز زوال آفتاب و کیفیت خواندن آن

 • در بیان مستجاب الدعوات

 • نوافل شب شنبه، نوافل شب یکشنبه و… و ادعیه و اعمال ایام هفته

 • در بیان نمازهای مختلف و کیفیت و فواید آن

دانلود کتاب جواهر خمسه

 • نماز جهت شفای مریض

 • در بیان محبت الهی

 • در بیان ادعیه و اوراد و ختوم مختلف

 • ختم خواجگان – حضرت خواجه بهاء الدین

 • در بیان رفع رجعت و اجابت و عوت و رسم مربع آن

 • شرایط دعوت سوره فاتحه

 • نقوش هفت روزه

 • برای رجعت و دفع سحر ساحران

 • در بیان رجعت دیوانگی و یا به عارضه سخت مبتلا شده

 • خاصیت و فوائد و طریق ختم و دعوت سوره اخلاص

 • ترکیب خواندن سوره اخلاص با موکل آن

 • نوع دیگر دعوت سوره اخلاص

 • فواید و خواص سوره تبت برای هلاکت دشمن

 • فواید سوره کوثر

 • فواید سوره والعصر

 • فواید سوره کافرون

 • فواید سوره قدر

 • فواید سوره واقعه دفع فقر و تنگدستی

 • و سایر سوره های قرآن کریم…

 • دعوت اسم و شرایط اسماء و اعمال آن

 • خواص و تاثیرات هر یک از بروج

 • در بیان دعوت حروف تجهی واضح یاد که اول آن حرف موکل ترکیبی و موکل

 • مجرد و اسماء آبی و موکل مستخرجه

دانلود کتاب جواهر خمسه

 • دعوت تمام حروف برین طریق که موکل ترکیبی یا موکل سماعی و موکل مجرد

 • حروف معه اسمائی الهی در نقشه و مربع آن

 • حروف تحجّی

 • موکل ترکیبی حروف

 • موکل حروف مجرد

 • اسماء الهی موافق حروف تهجی و موکل

 • در بیان دعوه اسمایی عظام که عبارت است از اسماء ربانی

 • در بیان دعوت اسماء الحسنی، نامهای خداوند

 • نوع دیگر دعوت اسم یا بدوح یا قدوس یا دیان یا شیان

 • جوهر چهارم در بیان اذکار الهی

 • اذکار نفی و اثبات

 • اذکار چهار ضربی

 • طریقه ضرب لامتناهی

 • اذکار اسم ذات طریق یک ضربی باطنی

دانلود کتاب جواهر خمسه

 • جوهر پنجم در بیان اشغال و تفکرات صوفیه و شغل آواز طریقه صوفیه

 • سلطان الاذکار

 • اعمال و رو سر و چشم و دندان و غیره

 • اعمال برای اطفال و نظر بد و هر قسم و صرع

 • اعمال برای دفع زهر سگ دیوانه و مار و عقرب گزیده و بد جنون

 • اعمال برای دفع نامردی و حبس بول و تیزی ذهن و کشادن نصیبه

 • دختران و دفع سحر و جادو

 • اعمال دافع امراض و خواص آیات شریفه

 • ترکیب گرفتن آسیب و دزد و حاضر آوردن گریخته

 • اعمال محبت و عداوت و مقهوری اعدا

 • در بیان علم اعداد و نقوش

 • تعریف علم اعداد و اوقات دعا خواندن و نقش نوشتن

 • قواعد پر کردن نقوش سه در سه و چهار در چهار و طبعی و وضعی و زوج

 • الزوج

دانلود کتاب جواهر خمسه

 • تعویذات متفرق جمع حاجات و امراض و طریقه تفاول و غیره

 • در بیان قواعد پر کردن اشکال در سه یعنی مثلث

 • برای صحت و محافظت

 • برای دوستی و حاضر کردن غایب

 • برای حصول مرادات و دفع زحمت

 • برای امان از خون و دفع بیماری و سرخ باده

 • برای دفع دشمن ظالم

 • برای دفع بیماری و امان از غرق آب

 • برای دفع خوف دزد و عدد

 • برای جدائی میان دو کس

 • برای افزونی زراعت زمین

 • برای عقد اللسان و عقد النوم زبان بند از بدگویان

 • برای ملاقات روحانیات و عزت پیش ملوک

 • برای عشق کثیر و آوردن مطلوب

 • برای هیبت پیش امیران

 • جداول اسماء الهی چهار در چهار

 • برای حاجات دینی و دنیوی و اخروی

 • برای توانگری و بزرگی و عزت

 • حفاظت از اجنه و تسخیر خلایق

 • برای دفع آفات نباتی

 • برای عزت ظاهری و باطنی یافتن

 • برای تولد فرزند نیک و صالح

 • برای استقرار حمل

 • برای دفع هم و غم و بیماری ها

 • برای هضم طعام

 • برای رفع مصیبت و تنگدستی و فقر

 • برای زیادی علم و عالم شدن

 • برای فتح الفتوح

 • برای پیدا کردن عزت و آبرو

 • نقوش مربع ذوالکتاب آیات ربّانی و سوره قرآنی برای هر مهم و حاجات و جدولهای آن

 • نقش آیه الکرسی و فواید و رسم جدول آن

 • برای زیادتی شیر زن کم شیر و هفت تعویز آن

 • نقش معوذتین برای رفع سحر و طلسم

 • برای گریخته و پیدا شدن و احضار او

 • در بیان فال و طیره

 • و هزاران ادعیه حاجات مختلف دیگر….

دانلود کتاب جواهر خمسه pdf
محصول: دانلود کتاب جواهر خمسه pdf
تاریخ به روزرسانی: 1402/5/29
قیمت: 2,000 تومان
حجم فایل: 27.3 مگابایت
فروشنده: فروش فایل
تلفن فروشنده: 09360450000
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره دانلود کتاب جواهر خمسه pdf نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: کتاب ، دانلود کتاب ، کتاب جواهر خمسه pdf ، علوم غریبه ، ادعیه و اذکار مجرب ، ختومات مجرب ، خواص سوره های قرآن
پشتیبانی: فروش فایل
09360450000
پشتیبانی
پشتیبانی