مشهد نارنجی
جستجو برای عبارت محافظ تعداد یافته ها: 2

کتاب 72دیواصف بن برخیا دارای 248 صفحه خطی دستنویس با حجم کم فهرست مطالب، روایات وطلسمات علوم غریبه از حضرت سلیمان طلسم جهت شفای بیماران محافظت از ... ادامه مطلب
دانلود رایگان عهود سلیمانی عهود سلیمانی جهت محافظت از جن ام الصبیان و دیگر ابالسه و شیاطین و عارضین که بر همه امور انسان مستولی شده و مسبب خیلی از م... ادامه مطلب